Make your own free website on Tripod.com

Gunakan Microsoft Internet Explorer

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PKPMS

BUTIR-BUTIR PERIBADI (ISI KESEMUANYA)

E-Mail address:

NO. KAD PENGENALAN

LAMA:

BARU:

NAMA PENUH:

JANTINA:LELAKI PEREMPUAN

STATUS: BUJANG BERKAHWIN

TARIKH LAHIR (TARIKH/BULAN/TAHUN):

ALAMAT RUMAH / TETAP:

POSKOD: DAERAH:

NEGERI: NEGARA:

NO. TELEFON RUMAH:

PEKERJAAN:

E-Mail:

URL:

ALAMAT INSTITUSI:

POSKOD: NO TELFON INSTITUSI:

ORGANISASI LAIN YANG SEDANG DIANGGOTAI:ADA TIADA

JIKA ADA;

A: NAMA ORGANISASI :

B:JAWATAN:

KELULUSAN TERTINGGI:

KELULUSAN LAIN:

INSTITUSI / SEKOLAH :

BIDANG PENGAJIAN:

SUMBANGAN YANG BOLEH SAYA BERIKAN DALAM BIDANG;

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

EKONOMI

DAKWAH

PENGURUSAN

PENYELIDIKAN DAN PENGKAJIAN

HAL EHWAL ANTARABANGSA

PENULISAN DAN PENERBITAN

LAIN-LAIN (NYATAKAN:

USRAH YANG SEDANG SAYA IKUTI; ADA TIADA

JIKA ADA:

A:NAMA KUMPULAN USRAH:

B:NAMA NAQIB:

C:NO TELEFON NAQIB

NAMA AHLI PKPMS YANG ANDA KENAL;


LAIN-LAIN MAKLUMAT TENTANG DIRI ANDA;

 

TARIKH:

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENGASIH

Saya sesungguhnya berikrar, sekiranya saya diterima menjadi ahli PKPMS. Saya akan patuh kepada dasar perjuangan dan kepimpinannya.

Nama Penuh:

Ahli yang diterima akan dimaklumkan melalui e-mail (oleh itu, sila pastikan alamat E-MAIL anda adalah betul dan penuh)


Hantar Borang

Batalkan Permohonan